Youth for Sustainable Travel

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om te reizen – en tegelijkertijd nog nooit zo belangrijk om na te denken over de manier waarop we reizen. Reizen verbindt mensen en culturen wereldwijd, geeft reizigers de kans te genieten van natuur overal ter wereld, en kan een bijzondere leerervaring bieden voor reizigers. Het is voor velen een ontsnapping van het dagelijkse leven. Maar, het is helaas steeds meer een bedreiging: de snelgroeiende reisindustrie heeft een serieuze en toenemende klimaatimpact.

De luchtvaartindustrie heeft een significante bijdrage aan de klimaatcrisis: luchtvaart is verantwoordelijk voor minimaal 2% van de wereldwijde CO​2​ uitstoot en maar liefst 5,5% van de wereldwijde opwarming. De uitstoot van deze industrie groeit hard, in de afgelopen vijf jaar is de uitstoot wereldwijd met meer dan 32% gegroeid, een jaarlijkse groei van 5,7%! Waar andere industrieën hun klimaatimpact moeten verminderen, zijn er nog weinig tot geen maatregelen om de uitstoot van luchtvaart te verminderen. Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen! Met de derde drukste luchthaven van Europa (Schiphol) in Nederland en de actuele discussies over uitbreiding van Schiphol en Lelystad is dit ook in Nederland een zeer urgent onderwerp.

Een snelle verandering hangt momenteel nog niet in de lucht: maar 8% van alle landen ter wereld heeft namelijk de meest vervuilende manier van transport (luchtvaart) in hun nationale klimaatdoelstellingen genoemd. Dat heeft ons verbijsterd, op deze manier worden de doelen van de Paris Agreement nooit gehaald. Wij maken ons ernstig zorgen over klimaatverandering en zien dat de reissector momenteel ver achterloopt op andere sectoren. Daar willen wij verandering in brengen!

Onze missie

De missie van Youth for Sustainable Travel ​is het bouwen aan een internationale jongerenbeweging die oplossingen bedenkt en campagnes voert. Als jonge generatie zijn wij de eerste groep die de kans heeft makkelijk en goedkoop te reizen maar ook de laatste generatie die de kans heeft iets aan klimaatverandering te doen. Onze visie: een wereld waar iedereen duurzaam en eerlijk kan reizen. Waar de reisindustrie de verkeerde kant op dreigt te gaan, komen wij in actie.

Sail to the COP

Het eerste project van de stichting was het organiseren van een mediacampagne en zeilende denktank onder de naam ​Sail to the COP​. Het doel was om op een zo duurzaam mogelijke manier naar de VN-klimaatconferentie, de Conference of Parties (COP25), in Chili te reizen om aandacht te vragen voor de impact die vliegen heeft op het klimaat en jongeren de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen op deze internationale conferentie.


Nadat bekend werd dat COP25 niet in Chili plaats zou vinden maar in Madrid, en we met de groep jongeren die al onderweg waren naar Chili daar niet meer op tijd zouden kunnen aankomen, hebben we binnen zeer korte tijd nieuwe vrijwilligers gevonden om toch aanwezig te kunnen zijn op de conferentie. Deze vrijwilligers hebben we vervolgens digitaal vanaf de andere kant van de oceaan tijdens de gehele COP bijgestaan, waardoor we ons nog beter op onze activiteiten tijdens COP konden richten: het geven van workshops over de impact van luchtvaart en de reisindustrie, het volgen en openbaar verslag doen van onderhandelingen over emissiereductie plannen voor de transportsector en het verbinden van aanwezige jongeren op de COP.

Ook zijn er voor en tijdens de tocht workshops gegeven en, door het toepassen van een denktank methode, vele constructieve plannen ontwikkeld om de klimaatimpact van de reisindustrie te verkleinen. De plannen worden begin 2020 openbaar gepubliceerd met als doel om mensen, organisaties en overheden te inspireren zelf aan de slag te gaan met alternatieven voor duurzaam reizen, bijvoorbeeld door (delen van) de plannen over te nemen of verder uit te werken.

In totaal zijn meer dan 60 jongeren uit verschillende Europese landen als vrijwilliger betrokken geweest bij het project. De mediacampagne heeft geleid tot internationale aandacht en daarmee bijgedragen aan een vergroot bewustzijn. Onze jongeren hebben tijdens de COP kennis gedeeld en bewustzijn gecreëerd bij andere jonge mensen, beleidsmakers en delegaties om de impact van de reisindustrie hoger op de internationale agenda te krijgen. Deze resultaten zijn behaald door het organiseren van ​side events,​ spreken in panels en het verspreiden van meer dan 800 ​one-pagers​ met voorstellen voor (inter)nationale beleidsveranderingen.


In het eerste jaar van het bestaan van de Stichting Youth for Sustainable Travel is het duidelijk geworden dat er een groeiend momentum is voor de no-fly beweging. We zien dat er steeds meer mensen zijn die zich ernstige zorgen maken over de klimaatcrisis en dat er veel mensen zich in (willen) zetten om de reisindustrie te verduurzamen. Heel tekenend was dat bij de verplaatsing van COP25 van Chile naar Madrid er binnen een week 24 jongeren met verschillende achtergronden uit verschillende landen enthousiast waren om zich op zeer korte termijn twee weken lang full time in te zetten voor het Sail to the COP project. Dankzij hen vormde Sail to the COP de grootste jongeren delegatie op de conferentie.

Over Youth for Sustainable Travel

Stichting Youth for Sustainable Travel

Het doel van de stichting Youth for Sustainable Travel is het bevorderen van mogelijkheden om duurzaam te reizen en het vergroten van bewustzijn over de negatieve impact van de luchtvaartindustrie. We willen dit doen door mee te bouwen aan een internationale jongerenbeweging en door middel van creatieve campagnes en projecten.

Stichting Youth for Sustainable Travel beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Opgericht: 11 januari 2019
Kvk nummer: 73667234
RSIN: 859621376

Beleidsplan

Download het beleidsplan van Stichting Youth for Sustainable Travel.

Jaarrekening

Op deze plek zal binnen zes maanden na het aflsuiten van het boekjaar (31 december) de jaarrekening van de stichting worden gepubliceerd.

Jaaverslag

Een actueel overzicht van de uitgeoefende activiteiten is te vinden in ons jaarverslag.

Contactgegevens

info@yfst.org

Van Helt Stocadestraat 20H
1073 JD Amsterdam

Bestuur

Voorzitter: M.J. de Pater
Secretaris: L. Kiefer
Penningmeester: I.H. Seeger

Financiën

Bankrekening: NL34 BUNQ 2034 8454 71 tnv Stichting Youth for Sustainable Travel

Stichting Youth for Sustainable Travel is afhankelijk van donaties en sponsoren om haar activiteiten uit te voeren. Naast het werven van individuele donateurs en organisaties kan de stichting aanvragen doen voor relevante subsidies en fondsen.

Conform de statuten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de bestuurders anders dan onkostenvergoedingen en niet-bovenmatig vacatiegeld. Verder heeft de Stichting geen winstoogmerk en zal het vermogen besteed worden conform de gestelde stichtingsdoelen. Bij ontbinding van de stichting zal eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.